163830 Ljudi su se vec potpisali. Potpiši se i ti!

Da bi nas Parlament konačno uslišio i prihvatio naš Prijedlog, postavljamo široku kampanju. Da li nas možeš podržati sa jednom Donacijom?

donirati

Prije 50 Godina su se Žene u Švicarskoj izborile za svoja prava Glasa – jedna historijska Pobjeda. Ali naša predanost za još veću Demokratiju treba i Dan danas da se nastavi. Jer i dalje oko 1,5 Miliona Ljudi žive u Švicarskoj i nesmiju da odlucuju. I to samo, što njihovi Pasoši pogrešnu Boju nose. Zbog toga pozivamo uvodjenje glasaćkih Prava za sve ljude, koje barem pet Godina u Švicarskoj borave. Stiglo je vrijeme za to!

Potpiši sada!