Donirati

Da bi nas Parlament konačno uslišio i prihvatio naš Prijedlog, postavljamo široku kampanju. Da li nas možeš podržati sa jednom Donacijom?